הרחבה - עדכון. עדכון שעת הפגישה עם המומלצים

בעלי משקים • 12/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

פרוטוקול אסיפה כללית 24.2

אישור עלויות פיתוח +חישובים להצמדת הסכומים

 

 

 

 

לחברים שלום,

 

לקראת השלמת כל ההכנות לתחילת ביצוע עבודות התשתית להרחבה.

 

רצ"ב :

 

1.פרוטוקול אסיפה כללית מיום 24/2/2020.

 

2.אשור עלויות פיתוח על פי אישורה של גב' אסנת קמחי, סמנכ"לית בכירה

 

   לענייני כפר במשרד הבינוי והשיכון.

 

3.דרישת החברה הכלכלית להצמדת הסכומים על פי המסמך של גב' קמחי.

   וועד האגודה פועל לבטל הצמדות אלו.

 

המשך הנושאים לטיפול:

 

  1. ועדת הקרקעות תחל לזמן את החברים שחלק ממגרשי ההרחבה

מתוכננים על  חלקות שהם מעבדים.

  1. ביום ראשון 15/3/2020 בשעה 19:00 יתקיים מפגש עדכון עם המומלצים

           להרחבה. המפגש יתקיים במועדון החדש.

  1. לחברים שטרם הגישו מומלץ מטעמם ולחברים שהמומלץ מטעמם לא סיים הליכי קבלה מתבקשים לפעול בדחיפות להשלמת התהליכים.

    

 

נאחל לכולנו המשך פעילות פורה ובהצלחה.

         

 

בברכה,

וועד האגודה