מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית- דגשי הבטיחות והגהות בענף החקלאות

בעלי משקים • 28/7/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

בטיחות בענף החקלאות- דגשי בטיחות וגהות

 

שלום רב,

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הינו הרגולטור הממשלתי לעניין בטיחות ובריאות העובדים במקומות עבודה.

בהתאם לכך, המינהל אחראי על קביעת המדיניות בנושא בטיחות ובריאות בעבודה ועל פיקוח ואכיפת הוראות החוקים והתקנות בתחומים אלו במקומות העבודה.

כחלק ממאמצי המינהל להבטיח את שלומם של המועסקים בענף החקלאות, מצ"ב מסמך המתאר בקצרה את דגשי הבטיחות והגהות בענף החקלאות.

נודה באם תסייעו בידינו להפצת המסמך בתפוצת כלל המשקים החקלאים הפעילים במחוזותיכם.

בברכה,

ריקי

 

 

   

ריקי קייט שטרית
מרכזת בכירה (בטיחות וגהות החקלאות)
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
-
טל. 074-7696148 RikiKait.Shitrit@labor.gov.il  |  www.molsa.gov.il
-
חוסן חברתי לישראל