; שינוי בפינוי האשפה - חג הקורבן

הודעות חיצוניות • 29/7/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

1224351

 

 

 

מזכירויות שלום!

 

נא להפיץ את המכתב המצ"ב.

 

עדנה לייב

מזכירת אגף איכות הסביבה

 

טל: 04-9879658

פקס: 04-9879625

ednal@mta.org.il

 

 

image001