משהו לשבת- פרשת במדבר

דת • 22/5/2020 כניסות

מה אני/אתה שווה?!

ספר במדבר מתחיל בהוראה למשה רבינו לספור כל אחד מבני ישראל, בדרך המותרת כמובן.

משה כבר איננו ילד, וגם אהרון אחיו מבוגר ממנו עוד יותר, לשניהם יש מספיק במה להתעסק.

ובכלל נוסיף עוד ונשאל, הלא הקב"ה יודע כמה אנשים יש בעולם. וכמובן גם כמה יהודים יש.. הוא יודע כל דבר, ואם כן מדוע הוא מבקש מאיתנו לספור את עצמנו? ועוד לכתוב את זה בספר התורה. ההוראה לדודי דורות.

את התשובה תבינו לבד מתוך הסיפור הבא:

הרבי מליובאביץ' ישב בארה"ב ועברו לפניו אנשים פשוטים ומנהיגים רבים, יהודים ושאינם יהודים, גברים ונשים. וכך מדי קבלת קהל נמשך לו תור ארוך כשהוא עומד על רגליו ומתייחס לכל אחד.

אישה אחת עברה לפניו לקבל עצה וברכה, ואז היא פנתה אל הרבי בשאלה: האם אינך מתעייף לעמוד על רגליך למשך זמן רב? כל כך הרבה אנשים עוברים.. ממתינים בתור ארוך, ואתה נשאר עומד על רגליך ומתייחס לכולם.

"הם בשבילי כמו יהלומים" לא כמו סתם חפץ חסר ערך. והוסיף על זה הרבי: " אני בטוח שאם היו מעמידים אותך לעבור על פני יהלומים ודברים יקרי ערך, לא היה לך קשה".

את הלימוד הזה קיבלנו מרבונו של עולם, הוא כבר יודע כמה אנשים יש, אף אחד איננו חפץ זול בעיניו, כולם יקרי ערך.

אבל את זה הוא רוצה שגם אנחנו נדע, וכך גם נתייחס אחד לשני.

וזה נכתב בתורה לדורי דורות, אין מישהו שלא סופרים אותו!

זמני השבת :

התפילה היום בביה"כ בשעה 19:00 עד 20:00.

הדלקת נרות משעה 18:14 עד 19:17

השבת קוראים את פרק ו' בפרקי אבות, הפרק האחרון.

שבת שלום וחודש טוב ומבורך!

הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.