טיפול לא אחראי בגזם חקלאי יוצר מפגעי ניקוז ואיכות אויר

בעלי משקים • 23/1/2023 כניסות

 

 

אל ציבור החקלאים בתחום מחוז גליל גולן ובכלל.

שלום לכולם,

הנדון : טיפול בגזם חקלאי

טיפול במטע נשירים, הדרים, סובטרופיים, דורש גיזום העץ מסיבות מגוונות.

החומר העיצי המוסר מהעץ יכול לשמש למטרות חיוביות כמו העשרת הקרקע בחומר אורגני והפחתת הידוק ע"י ריסוק הגזם בין שורות הגידול, פינוי הגזם/גדמים למטרות הפקת אנרגיה ועוד.

מאידך הטיפול המסורתי בגזם ומערכות שורשים התבסס ברובו על פינויו מהשטח ושרפתו.

בשנים האחרונות נקט משרד החקלאות במדיניות מוצהרת לצמצום שרפות הגזם באמצעות מענקים למרסקות גזם במטעים, מערך מוגבל של היתרים לשריפות מסיבות סניטריות ופיקוח מוגבר בנושא.

למרות כל זאת ישנם חקלאים ה"מצפצפים" על החוק ומדיניות המשרד, וממשיכים לשרוף גזם עם או בלי היתרים או בעקיפת ההנחיות הקיימות בכל היתר.

אותם חקלאים דוחפים את הגזם הרחק מחלקתם, בעיקר לשולי או לתוך נחלים/תעלות ניקוז, על מנת לטשטש את הקשר אליהם. חסימת ערוצי הניקוז והנחלים כתוצאה מהשלכת הגזם, תגרום בוודאות לנזקי שיטפונות והצפות בשטחים החקלאיים ואף להצפה של שטחי מגורים בסביבה כתוצאה מהחסימה. חסימת ערוצי הניקוז הינה עבירה חמורה על חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות והנזק למערכות הניקוז קשה וגורם לפגיעה בשאר החקלאים הנזקקים לשירותיי הניקוז של התעלות.

שריפת ערמות הגזם שדוחפים לשולי התעלות או לתוכם, גורמת לשריפת הצמחייה לאורך כל התעלה ועלולה להתפשט לשטחים חקלאיים אחרים. בנוסף לכך, אנו מעודדים צמחייה בגדות התעלות לצורך ייצוב ואחיזה של הקרקע ובעקבות שריפת הגזם בסמיכות לתעלות תישאר קרקע חשופה שבאירועי גשם תסחף ותגרום לחירוץ גדות התעלה ולחסימת ערוץ הניקוז.

שריפת הגזם גורמת לזיהום אויר בלתי מבוקר, הכולל חומרי פסולת ופלסטיקה שבבעירתם משחררים חומרים מסרטנים לאוויר.

משרד החקלאות, המועצות האזוריות והמקומיות, רשות הניקוז והתושבים, פונים לאותם חקלאים ומבקשים להעביר שני מסרים:

1.      יש חוק ויש מדיניות מקצועית, שנועדו מצד אחד לאפשר פעילות חקלאית תקינה, ומצד שני לשמור על בריאות כולנו ולאפשר תחזוקה תקינה של מערכות הניקוז.

2.      המשרד, יחידת הפיצו"ח, רשות הניקוז והרשויות המקומיות נחושים להקטין את התופעה, וינקטו בדרכים כאלו ואחרות להגיע אל החקלאים הבודדים הפוגעים בכולנו ולמצות עמם את הדין.

 

אנו פונים גם לוועדות החקלאיות, לאגודות החקלאיות, למרכזי משקים.

אנא העבירו מסר זה לכל החקלאים.

 

לתשומת לבכם : קיימים קנסות על שריפת פסולת בין 2,000 ¤ ל 12,000 ¤.

 

 

https://www.aroundy.com/_sites/netiv/posts/6NfGy53kPDM7IgKd/shWWxL.png

פארוק דבור

מ"מ מנהל מחוז גליל גולן

משרד: 04-6816100   |   נייד: 050-6241668

דוא"לfaroukd@moag.gov.il

מוקד שירות ותמיכה: *6016