מכרז כ"א 57/2021 – פנימי/חיצוני משגיח/ת כשרות למחלקת הדת

הודעות חיצוניות • 23/11/2021 כניסות

קבצים מצורפים:

1354056 (1351128)

 

Subject: מכרז כ"א 57/2021 פנימי/חיצוני משגיח/ת כשרות למחלקת הדת