משהו לשבת- פרשת ואתחנן

דת • 31/7/2020 כניסות

תכנית, כבקשתך?

מסופר על אחד מגדולי החסידות, ר' זושא (אחיו של ר' אלימלך מליז'נסק) שהיה אדם דל מאוד בנכסיו, אך לצד זה היה תמיד שמח וטוב לב.
עד כדי כך שנפגש איתו אחד מגדולי עירו ושאל: ר' זושא יקירי אתה גר בבית דל מאוד וללא אמצעים כלכליים ראויים, וכיצד זה אתה תמיד שמח?
כתשובה סיפר לו ר' זושא על החתונה האחרונה בעיירה, הגביר העשיר חיתן את בתו.
כאשר הגיע השליח עם ההזמנה לבית ר' זושא, הוא התרגש ואמר: וואו אני מוזמן לחתונה הזו? איזו זכות, כמובן אגיע. 
לעומת אחרים שכעסו על היחס המזלזל של שליחת הזמנה עם שליח, ולא בעל השמחה בעצמו.
באיזו שעה החתונה? בדק ר' זושא. והצהיר מיד כי יגיע לפני הזמן בשביל לכבד ולשמח כראוי, בזמן שאחרים החליטו להופיע מאוחר באירוע כאות מחאה על כך ששלחו הזמנה רק עם שליח.
והנה ר' זושא הגיע בין הראשונים, עם חיוך גדול וברכות רבות בפיו. וכשרצו כבר להתחיל את החופה, שמו לב שהרב הנכבד שהוזמן לחתן את הזוג,  גם הוא מאחר.. כנראה במחאה על כך שלא הגיעו אליו בעלי השמחה בעצמם עם הזמנה וגינוני כבוד.
ר' זושא התבקש לערוך את החופה, אני?! זה כבוד גדול מדי עבורי.  אולי נחכה מעט זמן לרב המתוכנן. אך מצד שני כבוד החתן והכלה קודם לכל, ולכן ר' זושא ניגש לחתן את הזוג ברגשי כבוד.
וכאשר החופה הסתיימה הוא התבקש להישאר ולשבת בשולחן המכובדים. ושוב אמר: אני?! זהו כבוד גדול מדי עבורי.
ולמחרת שלח ברכות לבעלי השמחה, כאשר כל המוזמנים חיכו שיודו להם באופן אישי על ההגעה ועל המתנה.
כאשר סיים ר' זושא לספר על החתונה, הוא פנה לעבר השואל: הבנת? אני לא חושב שמגיע לי הכל, למעשה לא מגיע לי כלום. ולכן אני שמח על כל דבר.
ואילו אחרים יוצאים מנקודת הנחה שמגיע להם, ועל כן הם ממורמרים.
זה מסביר לנו את השם שקיבלה פרשתנו: ואתחנן.
מי התחנן? ומדוע?
גם חז"ל שמו לבם לניסוח הזה (וכמובא ברש"י) ואכן מדובר על משה רבינו, שלא דרש, אלא התחנן להיכנס לארץ ישראל ולראותה. 
משה רבינו המנהיג הדגול והנערץ יכול היה לדרוש: מגיע לי! להכנס לארץ ומגיע לי: שבקשתי תתקבל. 
מי ראוי להגיש בקשות ולהיענות אם לא צדיק כזה.
אך הוא על עצמו חשב אחרת, והתחנן, מלשון מתנת חינם, לא בזכות (ויש לו הרבה זכויות) אלא בחסד, להיכנס ולראות.
בקשתו התקבלה למחצה: לא תכנס, אבל כן תראה את הארץ. 
גם הוא לא יצא ממורמר מכל הסיפור הזה, כי מראש דיבר על מתנת חינם. ואת הדרך הזו הנחילו לנו, שנזכה ללכת בה.
שבת שלום ומבורך!

זמני השבת:
הדלקת נרות משעה 18:17 עד 19:18.
התפילה ברחבת בית הכנסת בשעה 19:00.
שחרית בשבת 7:30
מנחה 19:20
צאת השבת 20:15.

הרב משה ניר פינטו, וחברי הוועד הדתי.