הגשת בקשה להעסקת עובדים זרים - לחקלאים חדשים

בעלי משקים • 19/1/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

all pages

הודעה הגשה מאוחרת לחקלאים נעדרי זכאות 170122

 

 

 

שלום רב,

מצ"ב חוברת להגשה להעסקת עובדים זרים לחקלאים חדשים.

מדגיש רק על שטחים שלא הוגשו! מי שמגיש שזה פיצול בקשה לא תתקבל.

גידולי בע"ח ,ענפי הצומח וכן אישורים ודוחות כספיים יש להגיש בהתאם לשנת 2021

לא תתקבל חוברת ללא סמל מעסיק שהופק למגדל ע"י רשות האוכלוסין וההגירה.

 

אודה להפצת ההודעה לחקלאיים המעוינים להגיש ביישוב.

 

בברכה,

אמל אבו דולה
מנהל ענף אזורי, מחוז גליל גולן

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

נייד: 0547434870